fogászatAz SF Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1996-tól működik a fogászat és a fogtechnikusi szakma területén. Már több mint tíz éve vesz részt a fogtechnikus képzés gyakorlati helyszíneként. Az Oktatóközpontban az előző évben indítottuk el a felnőttképzést, ahol a minőséget ügyvezető mesterünk több évtizedes szakmai múltja és folyamatos vizsgaelnöki pozíciója garantálja.

Ami egy mosolyban benne van – a Smilingfreely küldetése egy mosollyal teli világért:

“Az SF Oktatási Központ alapelve, hogy az ép lélek formálója a tárgyalkotás- A fogható valósággal való harmonikus kapcsolat a kéz munkája és munkáltatása által valósulhat meg. A hétköznapok művészete a kézművesség, amelyben a szakmatudás és a jártasság, a művészi alkotófolyamata és a tehetség találkozik

Az újonnan létrehozott szakmai képzőhely a folyamatosan megújuló követelmények, valamint a társadalmi kihívások alapján állandóan korszerűsíti képzési struktúráját, és él a változások adta lehetőségekkel. Érzékenyen reagálunk a környezet változásaira, hogy magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzünk,

Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni. Arra törekszünk, hogy megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait, tanítványainkban felkeltsük ennek igényét, képessé tegyük tanítványainkat ismereteik önálló gazdagítására, az egyéni ismeretszerzésre.

A magas színvonalú oktatás megvalósítása érdekében a minőségfejlesztést kiemelt feladatunknak tartjuk. Ennek érdekében az Oktatóközpont minőségügyi szervezetet működtet, amely az általa kidolgozott és folyamatosan továbbfejlesztett minőségbiztosítási rendszerének érvényesítésével biztosítja a minőségelvű feladat végrehajtás minden meghatározó feltételét.”

Solti Ferenc
intézményvezető